eigenwoonst

Historiek

Sedert 1990 maakt Beschut Wonen (B.W.) officieel deel uit van de geestelijke gezondheidszorg. Deze specifieke zorg ontstond reeds eind jaren '70 - begin jaren '80. Er werd actief gezocht naar passende ontslagmogelijkheden voor een groep chronische patiënten, aangezien er meer nood was aan een meer op de maatschappij gerichte geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn gestart in 1981 met een afzonderlijke vzw. Onze oorsprong ligt in het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede te Menen (P.C.M.).
In juli '90 werden van overheidswege normen uitgevaardigd waaraan B.W. dient te voldoen. Wij zijn een officieel erkende B.W.-vorm, erkend voor 84 plaatsen gespreid over een 26-tal woningen in de stad Menen. Eigen woonst is een samenwerkingsverband tussen het CIGB en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel & Leie.

 

© Eigen Woonst 2013