Een blik op de omgeving

Wat is beschut wonen?

Onder initiatief van beschut wonen wordt verstaan het huisvesten en begeleiden van personen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen en die om psychiatrische redenen in hun leef - en woonmilieu geholpen moeten worden  bij het verwerven van sociale vaardigheden en waarvoor aangepaste dagactiviteiten moeten worden georganiseerd. Het verblijf in een initiatief van beschut wonen is slechts verantwoord voor zover de betrokkene nog niet volledig in het maatschappelijk leven kan worden gereïntegreerd. (Koninklijk besluit Beschut wonen 10 juli 1990)

Ontstaan en Evolutie van Eigen Woonst

  • Eigen Woonst is gegroeid vanuit het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede te Menen (PCM) vanuit het kader van de revalidatiegedachte. 
  • In 1981 werd de vzw opgericht.
  • Anno 2017 heeft Eigen Woonst een erkenning voor 84 plaatsen

Wat is onze missie?

Eigen Woonst is een initiatief beschut wonen dat volwassenen met een psychische kwetsbaarheid voor een onbepaalde duur begeleidt naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.

Lees meer

Voor wie?

(Jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid:

  • Die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen
  • Met een hulpvraag om sociale vaardigheden te verwerven in leef- en woonmilieu
  • Met een hulpvraag tot organisatie van aangepaste dagactiviteiten

 Wil je een aanvraag doen?

Voor de personen die behoren tot onze doelgroep, kan een aanvraag gebeuren.
Dit omvat: 
* (Laten) invullen van een vragenlijst
* Intakegesprek met coördinator, verantwoordelijke psychiater, teamcoach en sociale dienst.
Indien de aanvrager in aanmerking komt, en er een gepaste vrije plaats beschikbaar is, volgt een bezoek aan de woning. Indien er op dat moment nog geen vrije plaats is, wordt hij op de wachtlijst geplaatst.

Aan de hand van informatie, verkregen uit vragenlijsten en intakegesprekken, wordt de aanvraag geëvalueerd.

Wat verwachten wij?

Het is onze kerntaak om, samen met de bewoner, voldoende zelfstandigheid en stabiliteit uit te bouwen om zodoende terug zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom verwachten we een intrinsieke motivatie van de bewoner.

Wat streven we na?

Wist je dat?

DAG VAN DE ZORG

DAG VAN DE ZORG

2019-03-17

Lees meer →

Locatie

Contactgegevens

  •  christophe.raes@eigenwoonst.be
  •  056/53 03 03
  •  Ieperstraat 113

Openingsuren

Voor deze dienst zijn er op dit moment geen openingsuren beschikbaar.

Onze partners