Een blik op de omgeving

Wat is 't Ac-oord?

't Ac-oord is een activeringscentrum. Het is een project van Beschut Wonen Eigen Woonst vzw. Eind 2001 kreeg Travo een erkenning als pilootproject Activering, waardoor er ook geïnversteerd kon worden in ontspanning, vrije tijd en vorming. In maart 2009 werd de werking binnen Travo ruimtelijk opgesplitst. Het luik ontmoeting, ontspanning vrije tijd en vorming, verhuisde naar de site waar Eigen Woonst hun aanloopadres heeft.

Wat is onze missie?

De zorgfunctie activering bestaat uit 4 luiken:

-Ontmoeting (‘t AC-oord) : nood aan contact met lotgenoten, toetsen en verkennen van eigen herstelproces, op gang brengen van ewpowerment, isolement doorbreken…

-Vrije tijd (’t AC-oord) : tijd om datgene te doen waar we echt zin in hebben, geen opgelegde taken of verplichtingen.

-Vorming (’t AC-oord) : bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden en organiseren van activiteiten en leerprocessen met het oog op het vermeerderen van kennis,

Het vergroten van inzicht, ontwikkelen van eigen identiteit, het kunnnen hanteren van eigen mogelijkheden in sociale interacties en handelingen.

Voor het luik arbeid wordt er doorverwezen naar TRAVO.

Onze werking is geïnspireerd op volgende denkkaders: herstelgerichte visie, integrale rehabilitatie en empowerment.

 

Dit alles vertaalt zich in volgende basisprincipes:

  • zorg op maat volgens ieders nood en behoefte
  • op eigen tempo terugwinnen aan levenskwaliteit
  • aanspreken eigen keuzes en verantwoordelijkheden 
  • veel aandacht voor participatie , cliënt=deelnemer
  • gelijkwaardige relatie hulpverlener/deelnemer
  • stimuleren van mogelijkheden en groeikansen
  • respect voor complexiteit van mensen met psychische kwetsbaarheid

Voor wie?

Voor ieder persoon met psychische kwetsbaarheid met noden op vlak van vrije tijd , vorming en ontmoeting.

Wil je een aanvraag doen?

Indien interesse, is het mogelijk om langs te komen  op de momenten waarop 't Ac-oord geopend is. Bij voorkeur maakt de kandidaat-deelnemer een afspraak zodat we de nodige tijd kunnen vrijmaken. Dit kan telefonisch op het nummer 056 23 54 47 of via mail : activering@eigenwoonst.be Na een rondleiding en korte aftoetsing van de noden kan er ingestapt worden in de gewenste onderdelen van de werking.

Wat streven we na?

Wist je dat?

Op dit moment zijn er geen nieuwsitems te vinden in onze databank, later meer.

Locatie

Contactgegevens

  •  activering@eigenwoonst.be
  •   056/23 54 47
  •  Ieperstraat 113, 8930 Menen

Openingsuren

Maandag 13:00-16:00
Dinsdag 13:00-16:00
Woensdag 13:00-16:00
Donderdag 13:00-16:00
Vrijdag 13:00-16:00

Veelgestelde vragen

Onze partners