Een blik op de omgeving

Wat is Travo?

Het AC TRAVO is een initiatief gegroeid uit de  beschutte woonvorm vzw Eigen Woonst binnen de geestelijke gezondheidszorg Menen. 

Door afbouw van behandeling in de vorm van daghospitaal werd de nood aan zinvolle dagbesteding (of een alternatief voor werk) een nood voor een bepaalde groep personen met psychiatrische problemen.

Wat is onze missie?

Arbeidszorg wil, via het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve en/of dienstverlenende setting, aan die persoon die, omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen, niet (meer) kunnen werken onder arbeidscontract in het reguliere of beschermende tewerkstellingscircuit, het gewaarborgde recht op arbeid aanbieden. Door participatie aan deze arbeidsmatige activiteiten wordt de maatschappelijke (re)integratie en participatie bevorderd en worden latente functies van arbeid bereikbaar.  Arbeidszorg draagt bij tot het algemeen welzijn van de deelnemers en beoogt een minimum leefbaar inkomen te verschaffen.  De gehanteerde methodiek vertrekt vanuit een visie die mensen en hun relaties centraal stelt in organisaties en in de samenleving in het algemeen.  De individuele en groepsdimensie staan in voortdurende interactie met elkaar.

Voor wie?

Iedereen kan een aanvraag doen. Men kan zowel doorgestuurd worden van een psychiatrisch centrum, OCMW, CAW, CGG, huisdokters, de plaatselijke werkwinkel en dergelijke. Men kan zelf het initiatief nemen om zich aan te melden.

De grootste groep zijn doorverwezen vanuit GGZ en dus voornamelijk personen met psychische kwetsbaarheid. 

 

Wil je een aanvraag doen?

Na een aanvraag via doorverwijzer of via de kandidaat zelf, wordt de kandidaat uitgenodigd tot een kennismakingsbezoek.  Indien na het bezoek de kandidaat nog geïnteresseerd is, wordt hij op de wachtlijst geplaatst. Wanneer er een plaats vrijkomt, volgt een intakegesprek.

Wat verwachten wij?

  • Zelfstandig het TRAVO kunnen bereiken
  • Enige vorm van psychische stabilisatie
  • Gemotiveerd zijn en interesse hebben voor het aanbod
  • Één of meerdere doelstellingen overschrijven
  • (Nog) Niet kunnen werken in het reguliere of beschutte arbeidscircuit

Wat streven we na?

Wist je dat?

Op dit moment zijn er geen nieuwsitems te vinden in onze databank, later meer.

Locatie

Contactgegevens

  •  actravo@eigenwoonst.be
  •  056/51 88 61
  •  Wervikstraat 73, 8930 Menen

Openingsuren

Maandag 9:00-12:00 13:00-16:00
Dinsdag 9:00-12:00 13:00-16:00
Woensdag 9:00-12:00 13.00-16:00
Donderdag 9:00-12:00 13:00-16:00
Vrijdag 9:00-12:00