Onze bewoners wonen niet op onze werkplek, wij werken in hun huis.

Wat is beschut wonen?

Onder 'initiatief van beschut wonen' wordt verstaan het huisvesten en begeleiden van personen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen en die om psychiatrische redenen in hun leef- en woonmilieu geholpen moeten worden bij het verwerven van sociale vaardigheden en waarvoor aangepaste dagactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Het verblijf in een initiatief van beschut wonen is slechts verantwoord voor zover de betrokkene nog niet volledig in het maatschappelijk leven kan worden gereïntegreerd (Koninklijk besluit Beschut wonen 10 juli 1990).

Ontstaan en Evolutie van Eigen Woonst in een notendop:

Eigen Woonst is gegroeid vanuit het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede te Menen (PCM) vanuit het kader van de revalidatiegedachte.
De revalidatiegedachte kreeg eind jaren '70 meer en meer gestalte en dit had zijn weerslag op de werking van het PCM. Reeds in 1979 werd een eerste huis gehuurd en ingericht om met een aangepast begeleiding twee patiënten te laten wonen. 
Op 21 februari 1981 werd de vzw opgericht. Op 1 januari 1990 telde Eigen Woonst 67 plaatsen Beschut Wonen. Deze werden erkend bij uitvoering van het K.B. van 10 juli 1990. In 1991 werden nog 17 plaatsen toegevoegd.
Op 29 oktober 1992 werd een samenwerkingsverband afgesloten tussen vzw C.I.G.B. (Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg) en C.G.G.Z. (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg), dat op 6 april 1993 erkend werd door de bevoegde minister. 
Sinds 1 januari 2019 valt Beschut Wonen onder exclusieve Vlaamse Bevoegdheid. 
Op heden telt Eigen Woonst 70 plaatsen beschut Wonen.

Wat is onze missie?

Eigen Woonst is een initiatief Beschut Wonen, in Menen, voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. We bieden begeleiding en ondersteuning, zo lang zelfstandig wonen (nog) niet haalbaar is. Dit kan al dan niet in combinatie met huisvesting, zowel individueel als in groep.

Lees meer

Voor wie?

(Jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid:

 • Die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen
 • Met een hulpvraag om sociale vaardigheden te verwerven in leef- en woonmilieu
 • Met een hulpvraag tot organisatie van aangepaste dagactiviteiten

Wie is wie?

Van links naar rechts:

Vandaele Steven Vansevenant Wannes Vandewalle Elies Lauwers Ciska Tarras Lode Raes Christophe Soete Mileen Vryghem Fanny Dokter Crombez Vandermeersch Laura Jordens Raven Martin Fran Vanassche Celine Depoortere Evelien Deboever Eva Beernaert Sylvia
Wenst u extra info? Download dan hier onze pdf
Download

Wat streven we na?

 • Huisvesten (optioneel)

  Wonen in Eigen Woonst, betekent wonen in een eigen woning, appartement of studio. Dit kan zowel individueel als in groep. Alle locaties zijn ingericht als een particuliere woning en bemeubeld. Iedereen beschikt over een eigen slaapkamer (met lavabo). Er is ook telkens een keuken, woonkamer, badkamer,… De technische krachten van Eigen woonst zorgen voor de nodige herstellingen, behang- en schilderwerken. Waarom optioneel? Beschut Wonen kan ook op eigen adres. Hiervoor zijn een beperkt aantal plaatsen voorzien.

 • Begeleiden

  Volgens de methodiek van het Steunend Relationeel Handelen (SRH) gaan we samen aan de slag. Aan de hand van wekelijkse huisbezoeken (gemiddeld 1 à 2x/week) wordt gezocht naar de krachten en talenten van de bewoner om zijn herstelverhaal te ondersteunen. Hierbij trachten we voldoende oog te hebben voor de kwetsbaarheden. Door in te zetten op de krachten en talenten, willen we het zelfvertrouwen vergroten, de persoon leren omgaan met zijn kwetsbaarheid en zijn sociale rollen terug laten vervullen. We streven naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen volgende levensdomeinen: wonen, werken, leren, vrije tijd, gezondheid, zelfzorg, relaties en veiligheid. Om dit alles mee te helpen ondersteunen wordt samen met de begeleider een persoonlijk krachtenprofiel en een persoonlijk plan opgemaakt. Dit profiel en plan wordt continu geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

 • Dagactiviteiten en vrije tijd

  We zijn ervan overtuigd dat het hebben van een dagbesteding helpend kan zijn voor ieders welzijn en gezondheid. Daarom gaan we samen op zoek naar een dagbesteding die aansluit bij de wensen en behoeften van de zorggebruiker. Hoe die dagbesteding eruit ziet, is afhankelijk van de wensen van de zorggebruiker. Het kan bijvoorbeeld gaan om tewerkstelling (al dan niet betaalde tewerkstelling), dagbehandeling in een Psychiatrisch Centrum, dagbesteding in een activeringscentrum (bv. ’t Ac-oord/Deco) of vrijwilligerswerk.

  Wist je dat?

  Welkom Violette!

  23/01/2024

  Vanaf 22/01 verwelkomen we Violette in ons team! Violette gaat aan de slag als woonbegeleidster. Welkom!

  Lees meer →

  Locatie

  Contactgegevens

  Openingsuren

  Voor deze dienst zijn er op dit moment geen openingsuren beschikbaar.

  Onze partners

  Your browser is out-of-date!

  Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

  ×