t AC-oord is een activeringscentrum dat volwassenen met een psychische kwetsbaarheid begeleidt op vlak van vrije tijd , vorming en ontmoeting.

Wat is 't Ac-oord?

't Ac-oord is een activeringscentrum. Het is een project van Beschut Wonen Eigen Woonst vzw. Eind 2001 kreeg Travo een erkenning als pilootproject Activering, waardoor er ook geïnversteerd kon worden in ontspanning, vrije tijd en vorming. In maart 2009 werd de werking binnen Travo ruimtelijk opgesplitst. Het luik ontmoeting, ontspanning vrije tijd en vorming, verhuisde naar de site waar Eigen Woonst hun aanloopadres heeft.

Wat is onze missie?

De zorgfunctie activering bestaat uit 4 luiken:

-Ontmoeting (‘t AC-oord) : nood aan contact met lotgenoten, toetsen en verkennen van eigen herstelproces, op gang brengen van ewpowerment, isolement doorbreken…

-Vrije tijd (’t AC-oord) : tijd om datgene te doen waar we echt zin in hebben, geen opgelegde taken of verplichtingen.

-Vorming (’t AC-oord) : bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden en organiseren van activiteiten en leerprocessen met het oog op het vermeerderen van kennis,

Het vergroten van inzicht, ontwikkelen van eigen identiteit, het kunnnen hanteren van eigen mogelijkheden in sociale interacties en handelingen.

Voor het luik arbeid wordt er doorverwezen naar TRAVO.

Onze werking is geïnspireerd op volgende denkkaders: herstelgerichte visie, integrale rehabilitatie en empowerment.

 

Dit alles vertaalt zich in volgende basisprincipes:

 • zorg op maat volgens ieders nood en behoefte
 • op eigen tempo terugwinnen aan levenskwaliteit
 • aanspreken eigen keuzes en verantwoordelijkheden 
 • veel aandacht voor participatie , cliënt=deelnemer
 • gelijkwaardige relatie hulpverlener/deelnemer
 • stimuleren van mogelijkheden en groeikansen
 • respect voor complexiteit van mensen met psychische kwetsbaarheid

Voor wie?

Voor ieder persoon met psychische kwetsbaarheid met noden op vlak van vrije tijd , vorming en ontmoeting.

Wie is wie?

Van links naar rechts:

Raes Christophe Toebat Penny Schoutteten Sam Deboever Eva Beernaert Sylvia Vandermeersch Laura

Wil je een aanvraag doen?

Indien interesse, is het mogelijk om langs te komen  op de momenten waarop 't Ac-oord geopend is. Bij voorkeur maakt de kandidaat-deelnemer een afspraak zodat we de nodige tijd kunnen vrijmaken. Dit kan telefonisch op het nummer 056 23 54 47 of via mail : activering@eigenwoonst.be Na een rondleiding en korte aftoetsing van de noden kan er ingestapt worden in de gewenste onderdelen van de werking.

Wat streven we na?

 • Dagelijkse werking

  In ’t Ac-oord kan je iedere namiddag in de week terecht om anderen in een gezellige en ongedwongen sfeer te ontmoeten. Er wordt koffie aangeboden en er zijn tal van vrije-tijdsmogelijkheden. gebruik computer met internet TV met Wii en playstation Gezelschapsspelen basiscrea-materiaal boeken biljart pingpong tafel … Per namiddag deelname wordt 0.75 euro aangerekend. Dit kan wekelijks of dagelijks betaald worden.

 • Trajectbegeleiding

  Er wordt nagegaan welk extern aanbod er aansluit bij je interesses. Daarna wordt samen je traject bepaald. Zo kan er samen de nodige info worden verzameld en indien nodig kan er één of meerdere keren begeleiding voorzien worden om daarna tot zelfstandige deelname te komen. Dit heeft als doel integratie en inclusie. Per sessie individuele trajectbegeleiding wordt ook 0.75 euro gevraagd.

 • Terugkerend programma

  Wekelijks is er op donderdagnamiddag een sportactiviteit. Hiermee willen een actievere levensstijl stimuleren. Maandelijks meestal op maandagavond is er mini-voetbalwedstrijd. Tweewekelijks is er praatgroep op dinsdagnamiddag. De leden worden uitgenodigd om iets te delen. Alsook gestimuleerd om elkaar advies te geven en een luisterend oor aan te bieden.Daarnaast wordt ook de actualiteit besproken. Tweemaandelijks is er een kooksessie. Maandelijks wordt er een avondactiviteit georganiseerd voorbeelden hiervan zijn kaartavond, spaghettiavond…

 • Uitstappen

  Er zijn ook externe activiteiten die op vraag van de deelnemers samen worden uitgewerkt.

 • Vorming

  Ook dit luik is vraaggestuurd, Vormingssessies worden zowel individueel als in groep aangeboden.

  Partners

  Locatie

  Contactgegevens

  Openingsuren

  Maandag 13:00-16:00
  Dinsdag 13:00-16:00
  Woensdag 13:00-16:00
  Donderdag 13:00-16:00
  Vrijdag 13:00-16:00
  Your browser is out-of-date!

  Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

  ×